menu
wystawa

Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każdy człowiek: świata prawdziwie sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego.

Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Boga i ludzi, Pani Jasnogórska.

Jan Paweł II


MAPKA DO POBRANIA – BESKID ŚLĄSKI


MAPKA DO POBRANIA – BESKID MAŁY I ŻYWIECKI