menu

myśli JP2

Kiedy Bóg przemawia, Jego słowa dają życie, powołują do istnienia,
wskazują drogę, rozgrzewają serca zniechęconych
i zagubionych i wlewają w nie nową nadzieję.

JP2, Lwów, 26 czerwca 2001

Kiedy Bóg przemawia przez Jana Pawła II, możemy doświadczyć
mocy Jego słowa, które umacnia, leczy, staje się światłem i drogowskazem.
Spróbujmy zanurzyć się w Jego słowie i odkryć je dla siebie,
swego życia, swoich bliskich…
Każdego tygodnia na nowo i na nowo…

myśl JP2 na ten tydzień

dodane: 9 kwietnia 2017

MOSTY

 

1. Wystawa plenerowa „JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ! Karol Wojtyła-Jan Paweł II do młodych”
 
Adresaci:
Młodzi z XX i XXI wieku
 
Zawartość:
Archiwalne fotografie począwszy od lat kapłańskich Karola Wojtyły, poprzez okres posługi biskupiej, aż do czasów Jego pontyfikatu, przypominające Jego różne spotkania z młodymi w Polsce i na świecie.
Słowa Karola Wojtyły-św. Jana Pawła II, skierowane do młodzieży polskiej i młodych z całego świata.
 
Cel:
refleksje nad słowem i obrazem, by odkryć jak polskie doświadczenia Karola Wojtyły – m.in. duszpasterstwo akademickie, „Środowisko”, wizytacje, bierzmowania, Oazy, Sacrosong – stały się ważnym impulsem do powstania i rozwoju Światowych Dni Młodzieży.
oświadczyć, jak słowa Karola Wojtyły-Jana Pawła II są nadal aktualne; przyjęte na nowo stają się inspiracją, by lepiej i piękniej żyć!
 
System wystawienniczy:
16 aluminiowych paneli wystawienniczych w kształcie sześcianu o wymiarach 250x150x210, zawierających materiał fotograficzno-tekstowy, wydrukowany na siatce.
 
Miejsca prezentacji:
Warszawa, Poznań, Węgierska Górka, Szczyrk.

 

2. Wystawa plenerowa „…ZOSTAWIĆ SWÓJ ŚLAD”
 
Adresaci:
wszyscy przybywający do Domu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie
 
Zawartość:
Zdjęcia ilustrujące XXX Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce od 27 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka.
Słowa Papieża skierowane do młodzieży z całego świata.
 
Cel:
Przypomnienie niezwykłego bogactwa osób, ich słów i gestów oraz miejsc i atmosfery, tworzących XXX Światowe Dni Młodzieży pod troskliwym patronatem św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Przejście śladami, jakie ten błogosławiony czas odcisnął w życiu osobistym wielu ludzi, całych rodzin czy wspólnot, w dziejach Królewskiego Krakowa, naszej ojczyzny i innych narodów a także w życiu Kościoła.
Powrót do własnych przeżyć i wspomnień jako impulsu, by „bardziej być”.
 
System wystawienniczy:
24 prostokątne tablice umieszczone w aluminiowych panelach wystawienniczych, zawierające wydruki z materiałem fotograficzno-tekstowym.
Miejsce prezentacji: dziedziniec Domu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie

 

3. Niekomercyjny kalendarz ścienny na rok 2017  Z Janem Pawłem II i z Franciszkiem.
 
Kalendarz tworzą zdjęcia autorstwa polskiego fotografa papieskiego Grzegorza Gałązki oraz krakowskiego fotografa Tadeusza Warczaka, a dopełniają słowa -wezwania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka.

 

4. Akcja edukacyjno-wychowawcza „…TRZEBA BARDZIEJ BYĆ!”, którą przygotowaliśmy wspólnie z GOPRem.
 
Adresat:
Uczniowie szczególnie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów
 
Cel:
Uwrażliwienie dzieci i młodzież na potrzebę odpowiedzialności za niezwykły dar, jakim jest życie i zdrowie każdego człowieka.
Ukazanie Jana Pawła II jako przewodnika i autorytetu w naszym przekazie, Jego troski o życie wyrażanej w nauczaniu i osobistym przykładzie życia.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia czy poszerzenia swojej wiedzy o naszym wielkim Rodaku, którego sami osobiście już nie poznali.
Zachęcenie do osobistej refleksji i decyzji na bardziej odpowiedzialny sposób postępowania, a nawet styl życia.
 
Forma:
W ramach akcji w szkołach przeprowadzamy prezentację dotyczącą Jana Pawła II oraz specjalistyczny pokaz ratowania życia i zdrowia w wykonaniu Goprowców.
 
Wartość dodana:
praktyczne, estetyczne odblaski, ktore uczniowie będą mogli wykorzystywać w trakcie swej drogi z domu i z powrotem, zarówno idąc pieszo czy też jadąc na rowerze.
Miejsca przeprowadzenia akcji: SP Cięcina, SP Rycerka Górna, SP nr 1 Łodygowice – filia Bierna, Szczyrk, Łęki

 

5. Akcja Modlitwa
 
Adresat:
Wszyscy ludzie dobrej woli, zainteresowani nauczaniem JPII
 
Cel:
Uwrażliwienie dzieci i młodzież, ludzi w sile wieku i seniorów na potrzebę odpowiedzialności za siebie nawzajem;
Zachęcenie do budowania mostów porozumienia, wzajemnych relacji między osobami, pokoleniami, środowiskami, wspólnotami…
Spełnienie wezwania JPII do nieustannej modlitwy.
 
Forma:
W ramach przeprowadzanych akcji, czy prezentacji wystaw przygotowujemy modlitwy JPII, którymi uczestnicy tych spotkań będą mogli modlić się w konkretnych intencjach także w innym czasie. Równocześnie udostępniamy je na naszej stronie internetowej i FB.
 
Wartość dodana:
obrazki, zakładki z fotografią JPII i tekstem modlitwy.
dodane: 3 kwietnia 2017

BYŁ WŚRÓD NAS

 

1. Wystawa plenerowa „Był wśród nas. Karol Wojtyła – Jan Paweł II”
 
Zawartość:
Plansze przedstawiające unikatowe zdjęcia Karola Wojtyły-Jana Pawła II, a także Jego własne słowa komentujące istotne wydarzenia w Jego życiu i posługiwaniu.
Ekspozycja zachowuje podział na cztery części tematyczne, przedstawiając kolejno: Lata młodości Karola Wojtyły; Lata kapłańskie Karola Wojtyły; Lata biskupie Karola Wojtyły; Lata pontyfikatu Jana Pawła II.
 
Cel:
Przypomnienie mieszkańcom Podbeskidzia życia i posługi Karola Wojtyły-Jana Pawła oraz Jego związków z nimi i tą ziemią.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia oraz poszerzenia wiedzy o naszym wielkim Rodaku, którego sami osobiście już nie poznali.
 
System wystawienniczy:
30 plansz dwustronnie drukowanych, umieszczonych w stabilnym systemie wystawienniczym, umożliwiającym rozstawienie wystawy w plenerze lub w mniejszych pomieszczeniach.

Więcej

 

2. Album „Był wśród nas. Karol Wojtyła-Jan Paweł II”
 
Zawartość:
Unikatowe, niektóre dotąd nieznane archiwalne fotografie przedstawiające Karola Wojtyłę-Jana Pawła II i Jego bliskich, przyjaciół i wiernych, którym pasterzował jako biskup i papież.
Jego własne słowa dopełniają i komentują obrazy, ilustrujące niezwykłe życie.
Album podzielony jest na cztery części: Lata młodzieńcze; Lata kapłańskie; Lata biskupie; Lata pontyfikatu.
Okładka: miękka z obwolutą ze skrzydełkami i tekturowe etui,
 
Cel:
Poprzez nawiązanie do związków rodzinnych Karola Wojtyły z naszymi terenami i historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Skoczowa, Bielska-Białej i Żywca pomoc w przypomnieniu lub w odkryciu, jak bardzo Karol Wojtyła-Jan Paweł II jest związany z naszymi okolicami, jak bardzo jest „nasz”.
 
Wartość dodana:
płyta CD z wybranymi fragmentami wystąpień Jana Pawła II i ks. biskupa Tadeusza Rakoczego w trakcie papieskiej pielgrzymki 22 maja 1995 roku.

 

3. Ponadto gromadzimy archiwalne zdjęcia i wspomnienia, dotyczące związków Karola Wojtyły-Jana Pawła II z konkretnymi osobami, miejscowościami, parafiami, grupami, rejonami.

 

dodane: 29 marca 2017
Zaproszenie… na krokusy!

dodane:

Zaproszenie … na krokusy

dodane: 28 marca 2017
Bardziej być w Łękach!
dodane: 27 marca 2017

dodane: 23 marca 2017

dodane: 21 marca 2017