menu

modlimy się słowami JP2

…chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (…): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić,
a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie.

JP2, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979

Karol Wojtyła-Jan Paweł II to człowiek modlitwy, modlitwy wytrwałej, ufnej, gorącej. Dał nam przykład trwania na modlitwie,
do niej zachęcał i o nią prosił, nią otaczał wszystkich i wszystko. Próbujmy także modlić się Jego słowami,
odkrywając każdego dnia, w każdej sytuacji moc i wartość modlitwy!

modlitwa JP2 na ten tydzień

dodane: 13 kwietnia 2017

dodane: 23 marca 2017