menu
wystawa

projekty

ŚLADY

 

1. Akcja „Wędrujemy z JP2”
 
Adresaci:
każdy, kto lubi wędrować po górach
 
Idea:
Już mały Lolek Wojtyła wędrował po górach razem ze swoim starszym bratem Edmundem, a także z ojcem Karolem, czy kolegami z wadowickiej szkoły w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Odkrywał piękno górskich ścieżek i turystycznych szlaków, zachwycał się górskimi strumieniami i strzelistymi świerkami, niejako sięgającymi nieba. Uczył się nie tylko sztuki wędrowania po górach i zdobywania szczytów, ale odkrywał wartość włożonego wysiłku, który stawał się równocześnie pewną i niezawodną formą wypoczynku. Następnie wiele wędrował z przyjaciółmi z tzw. Środowiska. Każdego roku przemierzali szlaki w naszych Beskidach, Bieszczadach i Beskidzie Niskim, nieobce im były Tatry, a nawet dalsze Sudety. To umiłowanie gór i wędrówek towarzyszyło Mu przez całe życie, zmieniali się towarzyszący Mu na górskich szlakach i one same, siłą rzeczy związane z miejscem i posługą, jaką pełnił. Zmieniał się także On, a właściwie Jego siły fizyczne, gdyż wewnętrzny zachwyt górami pozostał!
 
Cel:
Proponujemy na te letnie i jesienne miesiące wędrowanie z JP2 szlakami, które przebył w Beskidzie Żywieckim i Małym. Każdy może dostosować czas i trasę do swoich możliwości. Nie chodzi nam o wierne stawianie kroków po tych samych miejscach, po których chodził Karol Wojtyła, ale o to, by je odkryć – może na nowo?- by się nimi zachwycić i by pokochać, jak On, górskie wędrowanie. By wreszcie jak On rozsmakować się w takiej właśnie formie wypoczynku, by odkryć wartość wysiłku, nieuniknionego w tego rodzaju wyprawach.
 
Mapki:
W naszym wędrowaniu pomocą będą nam służyły specjalnie przygotowane mapki.
– Pierwsza z nich to mapka Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego dla tych, którzy w 2018 roku nie wędrowali tymi trasami, albo nie zdążyli dotrzeć do wszystkich zaproponowanych miejsc.
– Druga mapka to przygotowane na 2019 rok trasy w Beskidzie Śląskim.
Mapki będzie można:
– dostać w schroniskach
– pobrać z naszej strony i wydrukować na swój użytek
– zamówić u nas i otrzymać drogą pocztową
Oprócz map Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego oraz Beskidu Śląskiego z zaznaczonymi trasami i miejscami, znajdziemy na nich także kilka ciekawostek związanych z wędrowaniem Karola Wojtyły-Jana Pawła II po tych szlakach.
 
Odznaki papieskie:
Szczególną pamiątką i potwierdzeniem naszego wędrowania mogą stać się okolicznościowe odznaki papieskie:

Wędrujemy z JP2. Beskid Żywiecki i Mały 2019
By stać się jej posiadaczem należy w dogodnym dla siebie terminie i towarzystwie dotrzeć do jedenastu wybranych schronisk i bacówek w Beskidzie Małym i Beskidzie Żywieckim: na Hrobaczej Łące, na Magurce, na Leskowcu, na Hali Boraczej, na Hali Lipowskiej, na Rysiance, na Krawców Wierchu, na Hali Miziowej, na Rycerzowej, na Przełęczy Przegibek, na Wielkiej Raczy.

Wędrujemy z JP2. Beskid Śląski 2019
By stać się jej posiadaczem należy w dogodnym dla siebie terminie i towarzystwie dotrzeć do trzynastu wybranych schronisk i chat w Beskidzie Śląskim: na Błatniej, Szyndzielnia, Stefanka na Koziej, Klimczok, Gościniec Równica, Chata na Groniu, Chata Wuja Toma Karkoszczonka, Skrzyczne, na Soszowie, Przysłup pod Baranią Górą, na Stożku, Stecówka, Chatka AKT na Pietraszonce.

Następnie trzeba na wyznaczonym miejscu na mapce uzyskać pieczątki z tych schronisk/bacówek/chat jako potwierdzenie swojej obecności w czasie tegorocznych wypraw górskich w tych miejscach związanych z Karolem Wojtyłą-Janem Pawłem II. Odznaki zostaną wręczone w październiku – dokładny termin i miejsce będą podane na naszej stronie.
Dodatkowe pytania można kierować do nas telefonicznie: … lub mailowo ….
Do zobaczenia na górskim szlaku!

 

2. Niekomercyjny kalendarz ścienny na rok 2018  Karol Wojtyła-Jan Paweł II z okazji 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową

 


MOSTY

 

1. Wystawa plenerowa „JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ! Karol Wojtyła-Jan Paweł II do młodych”
 
Adresaci:
Młodzi z XX i XXI wieku
 
Zawartość:
Archiwalne fotografie począwszy od lat kapłańskich Karola Wojtyły, poprzez okres posługi biskupiej, aż do czasów Jego pontyfikatu, przypominające Jego różne spotkania z młodymi w Polsce i na świecie.
Słowa Karola Wojtyły-św. Jana Pawła II, skierowane do młodzieży polskiej i młodych z całego świata.
 
Cel:
refleksje nad słowem i obrazem, by odkryć jak polskie doświadczenia Karola Wojtyły – m.in. duszpasterstwo akademickie, „Środowisko”, wizytacje, bierzmowania, Oazy, Sacrosong – stały się ważnym impulsem do powstania i rozwoju Światowych Dni Młodzieży.
oświadczyć, jak słowa Karola Wojtyły-Jana Pawła II są nadal aktualne; przyjęte na nowo stają się inspiracją, by lepiej i piękniej żyć!
 
System wystawienniczy:
16 aluminiowych paneli wystawienniczych w kształcie sześcianu o wymiarach 250x150x210, zawierających materiał fotograficzno-tekstowy, wydrukowany na siatce.
 
Miejsca prezentacji:
Warszawa, Poznań, Węgierska Górka, Szczyrk.

 

2. Wystawa plenerowa „…ZOSTAWIĆ SWÓJ ŚLAD”
 
Adresaci:
wszyscy przybywający do Domu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie
 
Zawartość:
Zdjęcia ilustrujące XXX Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce od 27 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka.
Słowa Papieża skierowane do młodzieży z całego świata.
 
Cel:
Przypomnienie niezwykłego bogactwa osób, ich słów i gestów oraz miejsc i atmosfery, tworzących XXX Światowe Dni Młodzieży pod troskliwym patronatem św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Przejście śladami, jakie ten błogosławiony czas odcisnął w życiu osobistym wielu ludzi, całych rodzin czy wspólnot, w dziejach Królewskiego Krakowa, naszej ojczyzny i innych narodów a także w życiu Kościoła.
Powrót do własnych przeżyć i wspomnień jako impulsu, by „bardziej być”.
 
System wystawienniczy:
24 prostokątne tablice umieszczone w aluminiowych panelach wystawienniczych, zawierające wydruki z materiałem fotograficzno-tekstowym.
Miejsce prezentacji: dziedziniec Domu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie

 

3. Niekomercyjny kalendarz ścienny na rok 2017  Z Janem Pawłem II i z Franciszkiem.
 
Kalendarz tworzą zdjęcia autorstwa polskiego fotografa papieskiego Grzegorza Gałązki oraz krakowskiego fotografa Tadeusza Warczaka, a dopełniają słowa -wezwania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka.

 

4. Akcja edukacyjno-wychowawcza „…TRZEBA BARDZIEJ BYĆ!”, którą przygotowaliśmy wspólnie z GOPRem.
 
Adresat:
Uczniowie szczególnie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów
 
Cel:
Uwrażliwienie dzieci i młodzież na potrzebę odpowiedzialności za niezwykły dar, jakim jest życie i zdrowie każdego człowieka.
Ukazanie Jana Pawła II jako przewodnika i autorytetu w naszym przekazie, Jego troski o życie wyrażanej w nauczaniu i osobistym przykładzie życia.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia czy poszerzenia swojej wiedzy o naszym wielkim Rodaku, którego sami osobiście już nie poznali.
Zachęcenie do osobistej refleksji i decyzji na bardziej odpowiedzialny sposób postępowania, a nawet styl życia.
 
Forma:
W ramach akcji w szkołach przeprowadzamy prezentację dotyczącą Jana Pawła II oraz specjalistyczny pokaz ratowania życia i zdrowia w wykonaniu Goprowców.
 
Wartość dodana:
praktyczne, estetyczne odblaski, ktore uczniowie będą mogli wykorzystywać w trakcie swej drogi z domu i z powrotem, zarówno idąc pieszo czy też jadąc na rowerze.
Miejsca przeprowadzenia akcji: SP Cięcina, SP Rycerka Górna, SP nr 1 Łodygowice – filia Bierna, Szczyrk, Łęki

 

5. Akcja Modlitwa
 
Adresat:
Wszyscy ludzie dobrej woli, zainteresowani nauczaniem JPII
 
Cel:
Uwrażliwienie dzieci i młodzież, ludzi w sile wieku i seniorów na potrzebę odpowiedzialności za siebie nawzajem;
Zachęcenie do budowania mostów porozumienia, wzajemnych relacji między osobami, pokoleniami, środowiskami, wspólnotami…
Spełnienie wezwania JPII do nieustannej modlitwy.
 
Forma:
W ramach przeprowadzanych akcji, czy prezentacji wystaw przygotowujemy modlitwy JPII, którymi uczestnicy tych spotkań będą mogli modlić się w konkretnych intencjach także w innym czasie. Równocześnie udostępniamy je na naszej stronie internetowej i FB.
 
Wartość dodana:
obrazki, zakładki z fotografią JPII i tekstem modlitwy.

BYŁ WŚRÓD NAS

 

1. Wystawa plenerowa „Był wśród nas. Karol Wojtyła – Jan Paweł II”
 
Zawartość:
Plansze przedstawiające unikatowe zdjęcia Karola Wojtyły-Jana Pawła II, a także Jego własne słowa komentujące istotne wydarzenia w Jego życiu i posługiwaniu.
Ekspozycja zachowuje podział na cztery części tematyczne, przedstawiając kolejno: Lata młodości Karola Wojtyły; Lata kapłańskie Karola Wojtyły; Lata biskupie Karola Wojtyły; Lata pontyfikatu Jana Pawła II.
 
Cel:
Przypomnienie mieszkańcom Podbeskidzia życia i posługi Karola Wojtyły-Jana Pawła oraz Jego związków z nimi i tą ziemią.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia oraz poszerzenia wiedzy o naszym wielkim Rodaku, którego sami osobiście już nie poznali.
 
System wystawienniczy:
30 plansz dwustronnie drukowanych, umieszczonych w stabilnym systemie wystawienniczym, umożliwiającym rozstawienie wystawy w plenerze lub w mniejszych pomieszczeniach.

Więcej

 

2. Album „Był wśród nas. Karol Wojtyła-Jan Paweł II”
 
Zawartość:
Unikatowe, niektóre dotąd nieznane archiwalne fotografie przedstawiające Karola Wojtyłę-Jana Pawła II i Jego bliskich, przyjaciół i wiernych, którym pasterzował jako biskup i papież.
Jego własne słowa dopełniają i komentują obrazy, ilustrujące niezwykłe życie.
Album podzielony jest na cztery części: Lata młodzieńcze; Lata kapłańskie; Lata biskupie; Lata pontyfikatu.
Okładka: miękka z obwolutą ze skrzydełkami i tekturowe etui,
 
Cel:
Poprzez nawiązanie do związków rodzinnych Karola Wojtyły z naszymi terenami i historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Skoczowa, Bielska-Białej i Żywca pomoc w przypomnieniu lub w odkryciu, jak bardzo Karol Wojtyła-Jan Paweł II jest związany z naszymi okolicami, jak bardzo jest „nasz”.
 
Wartość dodana:
płyta CD z wybranymi fragmentami wystąpień Jana Pawła II i ks. biskupa Tadeusza Rakoczego w trakcie papieskiej pielgrzymki 22 maja 1995 roku.

 

3. Ponadto gromadzimy archiwalne zdjęcia i wspomnienia, dotyczące związków Karola Wojtyły-Jana Pawła II z konkretnymi osobami, miejscowościami, parafiami, grupami, rejonami.