menu
wystawa

galeria

Wystawa plenerowa „JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ! Karol Wojtyła-Jan Paweł II do młodych” w Węgierskiej Górce

Akcja edukacyjno-wychowawcza „…TRZEBA BARDZIEJ BYĆ!” w Szkole Podstawowej w Biernej

Akcja edukacyjno-wychowawcza „…TRZEBA BARDZIEJ BYĆ!” w Szkole Podstawowej w Łękach

Akcja edukacyjno-wychowawcza „…TRZEBA BARDZIEJ BYĆ!” w Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie

Wystawa plenerowa „Był wśród nas. Karol Wojtyła – Jan Paweł II” 11-17.06.2018 na Rynku w Żywcu

Wędrówka Górska z JP2 na Halę Boraczą