menu
wystawa

o fundacji

Fundacja Śladami JP2 to inicjatywa ludzi zafascynowanych osobą św. Jana Pawła II.

Naszym celem jest podążanie śladami naszego wielkiego rodaka przede wszystkim poprzez pogłębianie Jego nauczania, poznawanie miejsc z Nim związanych i odkrywanie duchowości.

Chcemy czerpać z Jego nauczania inspirację do konkretnych projektów.

Jesteśmy przekonani, że przepowiadanie papieża Polaka nie straciło nic na swojej wartości, ponieważ jest ono ponadczasowe i uniwersalne.

Tak jak On z wielką nadzieją wchodził w XXI wiek, podobnie i my chcielibyśmy mieć choćby małą cegiełkę w budowaniu lepszego świata.

Środki pozyskiwane przez fundację będziemy przeznaczali na konkretne przedsięwzięcia i projekty, które – mamy nadzieję – będą żywym pomnikiem Jana Pawła II.

Fundacja Śladami JPII pragnie:

przypominać – propagować – dokumentować – gromadzić to,
co związane jest z życiem, działalnością, nauczaniem Karola Wojtyły
-Jana Pawła II;

przygotowywać wystawy, publikacje, spotkania, koncerty, rekolekcje, pielgrzymki śladami
Karola Wojtyły-Jana Pawła II.

Nasza działalność ma służyć wszystkim zainteresowanym,
a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży.

Zapraszamy do współdziałania!