menu
wystawa

o wystawie

Wystawa Droga Mojego Życia

Rok 2020 upamiętnia rocznicę szczególnego dla chrześcijan wydarzenia: 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, 18 maja. Właśnie Jemu, z okazji urodzin, pragniemy poświęcić i dedykować tę wystawę. W pierwszej części wystawy poznajemy najbliższych Karola, czyli rodziców i rodzeństwo. Dla nich był po prostu Lolkiem – ukochanym synem i bratem. W drugiej części – zaglądamy do miejsc szczególnych dla Karola, poznajemy środowiska, które Go kształtowały i ludzi, wśród których i z którymi przeżywał swoje dzieciństwo oraz młodość. Przewodnikiem po rzeczywistości przywołanej na tej wystawie jest sam św. Jan Paweł II. To Jego słowa, które wypowiedział do nas tutaj, w Ojczyźnie, lub zapisał we wspomnieniach o latach minionych, pozwolą nam lepiej Go poznać. Zechciejmy pomyśleć o Jego drodze życia – o drodze życia Karola Wojtyły z Wadowic – poprzez Kraków i okolice – na cały świat. Niezwykła i niełatwa droga – dziękujmy dzisiaj za nią Bożej Opatrzności!

Organizatorzy:

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Fundacja Śladami JPII

Koncepcja wystawy i wybór tekstów:

Aleksandra Mrowiec

Koordynacja wystawy:

ks. Paweł Danek

Opracowanie graficzne i aranżacja wystawy:

Piotr Wisła

Zdjęcia:

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie Narodowe Archiwum Cyfrowe

Przygotowanie wersji wirtulanej:

Robert Stypka

Teksty JP2 czyta:

Eugeniusz Jachym